BOK

Skolan för Pedagogiska Tjänstehundar

Höj kvalitén på din verksamhet, utbilda en Pedagogisk Tjänstehund!

HÅLLBART LÄRANDE MED PEDAGOGISK TJÄNSTEHUND

 

Boken består av nio olika artiklar som belyser den pedagogiska tjänstehundens arbete. I boken kan du läsa om hur hunden arbetar på förskola, skola, gymnasium, med elever med särskilda behov och på habilitering. Artikelförfattarna beskriver nytta och utmaningar i arbetet med pedagogisk tjänstehund.

 

Boken kan beställas via föreningen Hundsam. Klicka här

 

 

VILKA EFFEKTER FÅR INSATSER MED

PEDAGOGISK TJÄNSTEHUND?

 

Boken är en studie av vilka effekter insatser med Läshund får. Författarna har genom lästester, enkäter och intervjuer med elever, pedagoger och skolpersonal kartlagt vad som sker i läsningen med hund.

 

Boken kan beställas via föreningen Hundsam. Klicka här

Copyright @ All Rights Reserved