FLERA TJ. HUNDAR

Skolan för Pedagogiska Tjänstehundar

Höj kvalitén på din verksamhet, utbilda en Pedagogisk Tjänstehund!

Planeringen inför träffarna med pedagogisk tjänstehund är noga anpassat efter målgruppen med val av aktiviteter, förberedelser av material, plats och hygien.

 

Vid mötet med hunden ökar halterna av bla det lugnande hormonet oxytocin vilket i sin tur ger ett ökat lugn

och därmed möjligheten till större fokus på inlärningen. Träningen med hunden som motivator är roligt och

stimulerar viljan att kommunicera, lära och samspela. Träningen på Habiliteringen innefattar även många fin

och grovmotoriska moment. En hund dömer aldrig och ger alltid positiv uppmärksamhet och glädje oavsett om

det inte alltid blir helt rätt.

Pernilla Lewander, Pedagogisk Tjänstehundsförare

UTBILDNING AV FLER TJÄNSTEHUNDAR NÄR DU REDAN ÄR DIPLOMERAD PEDAGOGISK TJÄNSTEHUNDSFÖRARE

Utbildningen för ytterligare hundar när du diplomerats som Pedagogisk Tjänstehundsförare är inriktad på utbildning av hund i verksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄMPLIGHETSTEST

Förkunskapskrav för förare:

Föraren ska vara diplomerad Besöksförare för pedagogiskt arbete eller Pedagogisk Tjänstehundsförare.

 

Krav för hund:

  • Hunden ska vara frisk
  • Hunden skall ägas av föraren och ska ha bott minst sex månader hos föraren.
  • Hunden skall vara försäkrad genom förarens försorg.
  • Hunden skall vid inprovningen ha en ålder av minst 18 månader och högst 5 år.
  • Hund ska vara ID-märkt.

 

LÄMPLIGHETSTEST

Pris 1 250:-

Plats:Råådalens brukshundklubb. Hitta till klubben klicka här.

Förslag på boende i närheten kan ni hitta här.

 

BESÖKSHUND FÖR PEDAGOGISKT ARBETE

Diplomering som Besökshundteam

Pris 1 500:-

Plats:Råådalens brukshundklubb. Hitta till klubben klicka här.

 

DIPLOMERING PEDAGOGISK TJÄNSTEHUND

Diplomering Pedagogisk Tjänstehund

Pris 1 500:-

Plats:Råådalens brukshundklubb. Hitta till klubben klicka här.

 

DIPLOMERING

För att kunna Diplomeras måste hunden genomfört ett BPH (Beteende- och personlighetsbeskriving hund) . Efter genomförd och godkänd utbildning genomgår hundteamen ett avslutande diplomeringsprov. Här testas ekipagens gränsöverskridande kunskap och förmåga att arbeta som Pedagogisk Tjänstehund.

 

ANMÄLAN

Anmäl er till utbildningen via kontaktformuläret här nedan eller maila informationen till info@pedagogiskatjanstehundar.se

Läs anmälningsvillkoren genom att klicka här.

Diplomerad Besökshund för pedagogiskt arbete
Diplomerad Pedagogisk Tjänstehund
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag har läst och accepterat villkoren
 
 

Copyright @ All Rights Reserved