Hem

Skolan för Pedagogiska Tjänstehundar

Höj kvalitén på din verksamhet, utbilda en Pedagogisk Tjänstehund!

MER MOTIVATION!

ÖKAT VÄLMÅENDE!

 

 

 

Hundens fördelar som pedagogisk resurs är stor, att arbeta med en Pedagogisk Tjänstehund handlar om att stimulera inlärning och samspel. Våra team arbetar inom skolor och autismverksamheter. Hundens roll är att bidra till att utveckla och stärka förmågor och färdigheter hos personen den arbetar tillsammans med. Områden där hunden ofta används inom är; inlärning, kommunikation, samspel, motorik och perception (hur vi tolkar och upplever våra sinnes intryck och vilken vakenhetsnivå vi har). Hundförarens kunnande inom sitt yrke är viktig då hunden aldrig kan bli en pedagogisk resurs utan förarens yrkeskunnande. Genom utbildningsträffarna hos oss skapas framtida nätverk och deltagarna utbyter praktiska erfarenheter. Det kollegiala lärandet är en viktig del av utbildningen.

Välkommen att utbilda dig hos oss!

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGISK TJÄNSTEHUND

Ny utbildningsomgång startar oktober 2019

Anmälan till lämptest öppnar januari 2019!

"Elevernas självförtroende och självkänsla blir stärkt av att få lov att lära sig saker i sin egen takt och hunden bidrar till att eleverna blir lugna och på så sätt kan öka sin koncentrations förmåga."

Sandra Windfeldt, Pedagogisk Tjänstehundsförare

Besökshund för

pedagogisk arbete (Steg 1)

Här går vi igenom riktlinjer och lagar för arbete med Pedagogisk Tjänstehund samt lydnadsmoment hunden ska kunna.

Lämplighetstest

 

Innan du påbörjar utbildningen testar vi hundens lämplighet för arbete som Pedagogisk Tjänstehund i ett Lämplighetstest.

 

Pedagogisk Tjänstehund (Steg 2)

Som diplomerad besökshund för pedagogiskt arbete kan du påbörja steg 2. Här sätts lydnadsmoment i sammanhang och teamen får specialpedagogisk fortbildning.

 

Diplomering

Pedagogisk Tjänstehund

När du är färdig med steg 2 gör du och hunden ett praktiskt och ett teoretiskt diplomerings-test där era färdigheter testas.

 

Pedagogiska Tjänstehundar

med fokus på hållbarhet

Skolan för Pedagogiska Tjänstehundar har gedigen erfarenhet av och kunskap om användandet av hunden som en pedagogisk resurs. I utbildningen fokuserar vi på hur vi skapar hållbara tjänstehundar och hur vi skapar förutsättningar för hållbart lärande för eleven/brukaren.

 

Vi har ett brett samarbete med skolor, habilitering och daglig verksamhet. Vi och våra team är medlemmar i föreningen Hundsam som främjar arbetet med hund som pedagogisk resurs för personer med autism.

Varmt välkommen till oss!

 

Kontakt

Epost: info@pedagogiskatjanstehundar.se

Tfn 0730-776600

Copyright @ All Rights Reserved