UTBILDNING

Skolan för Pedagogiska Tjänstehundar

Höj kvalitén på din verksamhet, utbilda en Pedagogisk Tjänstehund!

"Hunden riktar sig främst till elever inom autismspektrum, men kan även användas till andra elever på skolan. Hunden hjälper bl.a. till att stimulera och öka elevens tro på sig själv samt förmåga till kommunikation och samspel. Även koncentrationen förbättras genom att det lugnande hormonet oxytocin utsöndras i elevens kropp vid kontakten med en hund. En hund är kravlös, visar empati och ger kärlek oavsett person. Enligt skolans läroplan (Lgr 11) har varje elev i skolan rätt till att undervisningen anpassas till varje elevs egna förutsättningar och behov och för att nå detta kan en habiliteringshund vara ett sätt."

 

Maud Gustavsson, Pedagogisk Tjänstehundsförare

PEDAGOGISK TJÄNSTEHUND

Utbildningen till Pedagogiskt Tjänstehundsteam är 1-årig fortbildning med krav på yrkeskunnande hos föraren. Utbildningen sker till största delen på distans, i utbildningen ingår åtta fysiska träffar, där vi vid varje tillfälle träffas under två heldagar. Utbildningen ger kunskap om hur man skapar förutsättningar för lärande för barn och ungdomar med ett lärande utanför mallen. Denna pedagogik kan med fördel användas även för andra elever då den tydliggör upplägg och mål med lärandet. Teamen får kunskap om momentinlärning, hur sinnessamverkan påverkar inlärning, tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande, hur och varför hunden fungerar som pedagogisk resurs, lagar och regelverk som styr arbetet med hund samt hur hunden kan fungera som en läsfrämjare i skolan.

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLKOR FÖR DELTAGANDE:

Föraren skall ha uppnått en ålder av minst 18 år vid inprovning.

Föraren skall vara medlem i Hundsam, se www.hundsam.se

Föraren skall uppfylla minst ett av följande kriterier:

  • Lärare
  • skol-/barnboksbibliotekarie
  • Autismutbildning (minst ett år)
  • Erfarenhet av arbeta med personer med autism (minst ett år).
  • Vara nära anhörig till person med autism.

HUNDEN:

  • Hunden ska vara frisk
  • Hunden skall ägas av föraren och ska ha bott minst sex månader hos föraren.
  • Hunden skall vara försäkrad genom förarens försorg.
  • Hunden bör vid inprovningen ha en ålder av minst 18 månader och högst 5 år.
  • Hund ska vara ID-märkt.

 

UTBILDNING

Först utbildas teamet till besökshundteam för pedagogiskt arbete. Där tränas deras momentfärdigheter och de får utbildning inom lagar och regelverk som gäller för Pedagogiska Tjänstehundar i arbete. När teamet är diplomerat Besökshundteam startar Pedagogisk Tjänstehundutbildningen. Där lär sig teamen att sätta moment i sammanhang och fortbildas inom hundträning och specialpedagogik.

INNEHÅLL

Hundutbildning, pedagogik, lagar och regelverk som styr arbetet med hund, utbildning inom litteratur, elever med särskilda behov och sinnessmart lärande. Det ingår också en praktikdel i utbildningen, där teamen kommer att vara ute och praktisera. Utbildningen avslutas med en certifiering.

BESÖKSHUND FÖR PEDAGOGISKT ARBETE (Steg 1)

Start 2017: oktober, november och december.

Kostnad: 10 000:- inkl moms

Plats:Råådalens brukshundklubb. Hitta till klubben klicka här.

Förslag på boende i närheten kan ni hitta här.

DIPLOMERING BESÖKSHUND

Datum: Februari 2018

Kostnad 1 500:- inkl moms

Plats:Råådalens brukshundklubb. Hitta till klubben klicka här.

PEDAGOGISK TJÄNSTEHUND (Steg 2)

För att starta Pedagogisk Tjänstehund krävs godkänd diplomering för besökshund för pedagogiskt arbete.

Datum: 2018 mars, april, maj, juni och augusti.

Plats:Råådalens brukshundklubb. Hitta till klubben klicka här.

Pris: 20 000:- inkl moms

DIPLOMERING PEDAGOGISK TJÄNSTEHUND

För att kunna diplomeras måste hunden genomfört ett BPH (Beteende- och personlighetsbeskriving hund) eller ett MH. Efter genomförd och godkänd utbildning genomgår hundteamen ett avslutande diplomeringsprov. Här testas ekipagens gränsöverskridande kunskap och förmåga att arbeta som pedagogiskt tjänstehundteam.

Diplomeringsprov

Plats:Råådalens brukshundklubb. Hitta till klubben klicka här.

Datum: 2018 september

Pris: 1500 inkl moms

UPPDATERING

Pedagogisk Tjänstehundlegitimationen är giltig 2 år från utfärdat datum för att garantera hög kvalitet och trygghet för brukare och elever. Uppdatering sker genom ett test där hundens momentfärdigheter testas.

ANMÄLAN

Anmäl er till utbildningen via kontaktformuläret här nedan eller maila informationen till info@pedagogiskatjanstehundar.se

Läs anmälningsvillkoren genom att klicka här.

Hur kan en pedagogisk tjänstehund hjälpa eleverna?

 

"Vissa elever tycker det är extra jobbigt att läsa för kompisar eller i stor grupp och då kan det vara bra att läsa för en hund som inte bryr sig om det blir lite fel eller om läsningen går jätte fort. Det är skönt och tryggt att veta att kompisen som ligger sidan om eleven inte skrattar åt honom när han läser, utan han får en liten puss som tack och stöd när han läser.

På detta sätt kan man öka tryggheten och säkerheten i läsningen för eleverna. Hunden hjälper eleven att bygga upp sitt självförtroende i läsningen genom att vara där som en lugn och trygg kamrat som lyssnar utan att döma."

Sandra, Pedagogisk Tjänstehundsförare

 

Godkänt lämplighetstest hos Skolan för Pedagogiska Tjänstehundar.
Jag har inte gjort lämplighetstest hos Skolan för Pedagogiska Tjänstehundar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag har läst och accepterat villkoren
 
 

Copyright @ All Rights Reserved